Het Diabetesonderzoekscentrum van Isala is per mei 2016 in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland en onder governance van de Stichting BIDON een onderzoek gestart om de meerwaarde van de Freestyle Libre als glucosemeetmethode voor gebruikers te bestuderen. Het onderzoek loopt tot mei 2018. De FreeStyle Libre is een nieuwe manier om glucose te controleren met een scan in plaats van met een vingerprik.

Mensen met diabetes die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis en voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen meedoen aan het onderzoek. Zilveren Kruis betaalt dan de helft van de kosten voor het gebruik van de Freestyle Libre. Het maximum aantal deelnemers is 3880. Voor meer informatie over het onderzoek en voorwaarden voor deelname: www.fslregister.nl