In 2011 is de stichting BIDON opgericht. BIDON staat voor Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland. De stichting heeft tot doel het bevorderen van een optimale zorg voor mensen met diabetes en aan diabetes verwante aandoeningen of een hoog risico daarop.

De stichting faciliteert de verzameling en bundeling van gegevens die zicht geven op de kwaliteit van zorg en het in een vroege fase verzamelen van gegevens en ervaringen bij nieuwe vormen van behandeling van diabetes.
Deze manier van werken draagt bij aan:

  • het systematisch verzamelen van kennis en gegevens over effectiviteit van nieuwe behandelvormen
  • een versnelde en effectieve toepassing van nieuwe behandelwijzen in de praktijk
  • de kwaliteit van diabeteszorg